Finansklagenemnda prioriterer helt katastrofalt feil.

    Det må være konklusjonen, dersom denne artikkelen medfører riktighet.  Det er nesten ikke til å tro, at Finansklagenemnda bruker tid og penger på å finne ut om prospektene til forskjellige investeringsobjekt inneholder feil.

Både Forbrukerrådet og flere andre personer har uttalt etter Høyesterettsdommen i Røeggen-saken, at prospektfeilen ikke var det avgjørende for at Røeggen fikk fullt medhold.

Det var nemlig foretakets mangelfulle opplysninger og krav til «god forretningsskikk», som var den klart fellende årsaken i Røeggens favør. Det er faktisk trist og svært alvorlig for rettssikkerheten for vanlige forbrukere, dersom klagenemnda ikke vil følge opp Høyesterettsdommen og i det minste prøve og etterleve det 11 dommere uttalte i denne saken med Røeggen.

Rådgivningen og evnt. dokumentasjon på hva som ble sagt og fremlagt i møte mellom foretaket og kunden, var svært avgjørende for dommens utfall.

Når FinKN i tillegg bruker penger på å leige inn ekstern hjelp for å gjennomgå prospekter, da er dette egentlig en katastrofe for vanlige forbrukeres rettssikkerhet i finansmarkedet.

Dette er meget alvorlig, og nå må norske politikere ta ansvar og rydde opp.

http://e24.no/lov-og-rett/arbeider-med-2-400-potensielle-roeeggen-saker/20381355

 

About The Author

0 Comments