Finansklagenemnda skal granskes av regjeringen.

Det var et samlet storting som ønsker at regjeringen skal gå inn og granske finansklagenemnda, om den fungerer etter hensikten og formålet.

Dette er svært gode nyheter for alle forbrukere, og i likhet med alle partiene og finansminster Sigbjørn Johnsen i spissen, takker vi Kristelig Folkeparti med Hans Olav Syversen i spissen for et svært godt forslag og oppmerksomhet på forbrukers rettsikkerhet og interesser i slike finanssaker.

Kjære velger og forbruker. Les dette dokumentet godt, da dette kan få store konsekvenser for rettsikkerheten for kommende generasjoner. Gjør regjeringen jobben sin på dette, så MÅ det komme en ny og annen klagenemnd som holdes langt unna fingrene til finansforetakene.      Det er ikke lenge til stortingsvalg!

http://frfinans.wordpress.com/2012/06/17/stortinget-slar-ring-om-forbrukerne-i-finansmarkedet/#comment-33

About The Author

0 Comments