Finansklagenemnda tar ikke hensyn til verdipapirhandelloven.

Ut fra de uttalelser som adm.dir Harald Sverdrup kommer med her, så stiller vi spørsmål om Finansklagenemnda ikke overhode tar hensyn til verdipapirhandelloven § 10 – 11 «god forretningsskikk».  Verdipapirhandelloven som også inkluderer MiFID fra 1. nov 2007, stiller strenge krav til rådgivningen og dokumentasjonen av denne. Feil i prospektene var heller ikke avgjørende i Røeggen-dommen.

Avtaleloven § 36 skal også bygge på hvilke grunner og kriterier en avtale ble inngått.  Har kunden fått feil eller misvisende informasjon, slik tilfellet var hos Ivar petter Røeggen, skal avtalen settes til side.

Hvem er loven laget for? Er det for at advokater og klagesystemer skal kunne tolke dette akkurat som de finner det best selv, eller skal det være med på å verne en forbrukers rettsinteresser i en tvistesak? Nå er det på tide at noen ansvarlige politikere tar tak, og stopper denne galskapen. Doktor stipendiat ved UIO Marte Tjørven har helt rett; nå må verdipapirhandelloven bli vektlagt mye mere enn hva tilfellet har vært tidligere.  Og det var nettopp det «storkammer» i Høyesterett tok hensyn til i Røeggen-dommen.  Den oppfattes som riktig og rettferdig!

http://www.dinepenger.no/spare/kundene-vil-tape-de-fleste-klagesakene/22631944

About The Author

0 Comments