Finansmarkedet på bånn i stor tillitsundersøkelse.

    Dette overrasker oss ikke. Finansmarkedet har bunnotering på folks tillit blant mange bransjer i mange Europeiske land. Hvem har ansvaret for at det skal være tillit i finansmarkedet i Norge?   Finanstilsynet er satt til denne oppgaven.

Forbrukerrådets leder har også synspunkt på dette.  Ut fra uttalelsen til Randi Flesland, kan det være greit å få vite om hun synes at Finansklagenemnda med sine to representanter fra nettopp Forbrukerrådet, er fornøyde med den jobben som gjøres i Finansklagenemnda. Er det snart på tide at politikere våkner, og innfører uhildede klagesystemer også i Norge!

http://www.dinepenger.no/bruke/tynnslitt-tillit-til-finansinvesteringer/20309016

About The Author

0 Comments