Finansminister Sigbjørn Johnsen lytter ikke.

      Finansministeren hevder her at forbrukerinteressene og rettssikkerheten blir styrket i FinKN. Vi som bruker FinKN og er avhengig av nøytrale og uhildede uttalelser, er svært uenig i ministerens utspill og synspunkt.

FinKN er eid og styrt av finansforetakene.  FinKN skal selv bestemme, hvem de to siste representantene er som skal inn for å bli de 6 og 7-ende medlemmene i klagenemnden.  Uansett hvordan en snur og vender på dette, er alle medlemmer lønnet av de som vi forbrukere klager på. Hvem tror da at dette blir nøytrale og uhildede uttalelser, som vi forbrukere er avhengig av for å kunne få fri rettshjelp fra de selskap som ikke vil følge nemndas uttalelse.  «Bukken og havresekken» er svært treffende utsagn.

Ingen føler det er vanskelig å få sendt inn klage til FinKN. At dette skal nå styrkes, med å gjøre klageordningen lettere tilgjengelig, hjelper ikke en fjert. Men hensikten med å gjøre klagenemnden letter tilgjengelig, og at vi skal få «hjelp» av FinKN til å utforme klager, det forteller oss bare at de vil ha enda flere inn i blindgata!  Det hjelper oss forbrukere ingen ting!  Det vanskeligste i hele saken, er å få medhold i FinKN!  Per dato er det kun 1,3% av alle klager som kommer inn i FinKN Bank og blir behandlet her, som får helt eller delvis  medhold.   Hvorfor snakker ikke Finansministeren om dette?

http://www.dinepenger.no/regler/vil-gjoere-det-lettere-aa-klage-paa-banken/20362512

About The Author

0 Comments