Finansministeren svarer Kristelig Folkeparti

Her svarer finansminister Sigbjørn Johnsen på et spørsmål vedr. Acta og Navigea, til stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra KrF.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/svar-pa-skriftlig-sporsmal-nr-1384-fra-s.html?id=684063

About The Author

0 Comments