Finanstilsynet vil ha mere lydopptak

  God rådgivningsskikk har vært, og kanskje er et problem for finansforetakene å etterleve.  De har en plikt å følge de lover og retningslinjer som gjelder i samfunnet.  Vi hilser lydopptak av salgssamtaler velkommen, på den forutsetning at finansforetakene er forpliktet til å gi dette også til kunden, dersom denne ber om det.

Slik er det ikke i dag.  Vi som kunder kan trygle og be om utlevering av lydfiler, men foretakene nekter å utlevere. Men de bruker det aktivt selv i f.eks. behandlingen i Finansklagenemnda. Og Finansklagenemnda tillater det!!

http://www.dn.no/privatokonomi/article2684033.ece?screenArea=readmore

About The Author

0 Comments