Finanstilsynet vil kreve lydopptak

     Finanstilsynet kommer her med et forslag til å bedre forbrukersikkerheten i finansmarkedet.  Oppdraget er gitt av Finansdepartementet.  Dette forslaget kan være med på å hjelpe og belyse hva selger sier i en salgssamtale.  Det er ett viktig moment i dette; og det må være at forbruker har krav på samme opptaket ved en tvistesak. Slik det er nå, så er det kun foretakene som får bruke dette i sitt forsvar, uten at forbruker får tilgang på samme opptak. Det er viktig å ta med som en klausul, at kunden også skal ha tilgang på opptaket  dersom dette skal innføres.

http://www.dinepenger.no/spare/oensker-lydopptak-av-salg-til-smaasparere/21610546

About The Author

0 Comments