Finanstilsynets off. rapport om tilbakekallelse av konsesjon.

Her finner du hele den offentlige rapporten fra Finanstilsynet.  Legg til merke slutten av oppsummeringen fra Finanstilsynet, og det er for tredje gang de sier at her er flere brudd på verdipapirhandelloven som er svært alvorlig og systematiske!!

http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Pressemeldinger_vedlegg/2014/2_kvartal/Navigea_Securities_Vedtak_om_tilbakekall.pdf?epslanguage=no

About The Author

0 Comments