Forbrukeradvokat tilbyr gatis konsultasjon

   Denne artikkelen i Dine Penger bør leses. I slutten av denne artikkelen, uttaler avdokat Jon Lange hos Forbrukeradvokaten seg om hans ståsted ifht. Røeggen-dommen. Jon Lange har tidligere vært ansatt i Forbrukerrådet, og bør vite hva han snakker om.

Vi oppfordrer kunder av Acta om å ta kontakt med han, så kan vi sammenstille flere tilbakemeldinger fra andre hold, og sette sammen en forhåpentligvis god strategi og planlegge videre fremstøt.

http://www.dinepenger.no/regler/roeeggensaken-flere-banker-rammes-for-aa-ha-skjult-tapsrisiko/20353893

About The Author

0 Comments