Forvirrede Høyesterettsdommer.

I denne artikkelen blir § 36 i avtaleleoven tatt frem.  Hva med verdipapirhandelloven § 7 – 19 og § 10 -11?  Hva med ot.prop. nr. 41 av 1998 – 1999?    Hva med MiFID som ble inplimentert pr. 1.nov.2007?

For de som er oppegående og leser litt om Norges Lover, som faktisk er til for meg og deg som vanlige statsborgere, kan en ofte undre seg over hvorfor klare og vedtatte lover og retningslinjer ikke skal taes i bruk og gjelde.

Iflg Finanstilsynet, som bør kunne retningslinjene på dette, sier at det er vphl fulgt av MiFID som regulerer handel med finanssielle instrumenter i Norge.

http://voxpublica.no/2013/05/forvirrende-dommer-og-kompliserte-spareprodukter/

About The Author

0 Comments