Fremskrittspartiet stiller åtte spørsmål til Finansministeren.

Hei!!

Dette bør alle medlemmer i Investorgruppen 2011 og andre interesserte personer i Norge lese. FrP`s finansfraksjon på stortinget, stiller flere interessante spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen. Les spørsmålene, og studer svarene…………….

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/sporsmal-til-representantforslag-88-s–2.html?id=683399

About The Author

0 Comments