Gjenstridig flekk. Fortsatt

   Enda en artikkel i Dagens Næringsliv, som setter søkelyset på Finansklagenemnda sitt arbeid og hensynet til nøytralitet.  Forbrukerrådets to representanter sin delaktighet i behandlede saker fra tidligere, blir det også rettmessig stilt spørsmål ved.  Hvorfor skal Forbrukerrådet ha med to repr. i denne nemnda, da de ikke ivaretar forbrukerinteressene.  Kan svaret være at de er der for å «legitimere» FinKN som en nøytral klageinstans?

http://www.dn.no/meninger/2014/08/04/1949/Pa-innsiden/gjenstridig-flekk

 

About The Author

0 Comments