Har enda ikke svart på henvendelse

   Det er mange finansforetak som enda ikke har svart på «høringsbrevet» fra Finansklagenemnda. Hva foretakene uttaler til pressen, er ikke i tråd med hva de faktisk gjør.

 

http://www.dinepenger.no/spare/ni-banker-utsatte-svar-om-roeeggen-erstatninger/20362431

About The Author

0 Comments