Har Røeggen-dommen noen verdi for andre?

 Denne artikkelen i DN viser at flere jurister er i tvil om Røeggen-saken vil kunne hjelpe så mange andre forbrukere i samme situasjon. Hva som er rett og galt i denne artikkelen er vanskelig å si noe om, men en skal tenke seg godt om før en går til rettssak i egen sak, med den tro at det er bare å vise til dommen i Høyesterett og at finansforetakene faller på kne og utbetaler ukritisk.

Så enkelt blir det ikke!

http://www.dn.no/privatokonomi/article2586355.ece

About The Author

0 Comments