Høyesterett forvirrer og tilslører.

Vi har sagt det ved flere anledninger;  Røeggen-dommen og hva så?

Det er fortsatt kun hevdet i teorien, at DNB og andre foretak skal gjøre opp for seg. Men vet vi konkret om de gjør det?  Hva vet offentligheten om hvem personer som får penger tilbake fra DNB uten å be om det?  Har Høyesterett tilsløret unødvendig mye om hva som egentlig var avgjørende for at Røeggen fikk 100% medhold, av 11 HR-dommere?

Finansforetakene hevder selv, at det kun var feil i prospektet som var grunnen.  Hvorfor kan ikke HR gå ut og avkrefte dette?  Da slipper vi nye rettsrunder på 4 – 5 mill NOK i rettsutgifter, som forbruker skal /må forskuttere i 1. omgang!

Det er så håpløst, og politikere nekter å innse problemstillingen. La vi få en uavhengig og nøytral klagenemnd! Det er det minste.

http://voxpublica.no/2013/03/hoyesterett-forvirrer-og-tilslorer/

About The Author

0 Comments