Høyesterett sin domsavsigelse i Røeggen-saken.

Her finner du hele domsavsigelsen i Røeggen-saken. Les godt gjennom, og forsøk og sett din sak inn i sammenhengen, og gjør deg opp en mening om hvordan du tror din egen sak står.

http://www.domstol.no/upload/HRET/saknr2011-1938(anonymisert).pdf

About The Author

0 Comments