Høyesterett vil gå en ny runde i Røeggen-saken.

    Skal endelig Høyesterett legge større vekt på verdipapirhandelloven enn det de tidligere har gjort i andre saker, kan dette være et svært positivt tegn for Investorgruppens medlemmer, som hele tiden mener at rådgivningen har vært magelfull.

Og da mener vi mangelfull ihht. verdipapirhandelloven som omhandler prospekt fremlegging før kunden signerer avtale og lovparagrafen som omhandler «god forretningsskikk».     Da kan en ikke bare henvise til at en avtale er en avtale, og kunden har et selvstendig ansvar om å sette seg inn i produktets egenskaper, og endelig det som både Finansklagenemnda og domstolene hele tiden skjuler seg bak;

«det er allment kjent at det er risiko med å investere i slike produkter».      Mulig det………

men det er komplett umulig for en vanlig forbruker å skjønne rekkevidden av investeringen, når de viktigste risikomomentene blir holdt skjult inntil kunden har signert avtalen. Det er vel derfor §§ 7 – 19  og 10 – 11 i verdipapirhandelloven er utformet som de er, eller har noen misforstått ?

http://www.dinepenger.no/spare/hoeyesterett-behandler-roeeggen-paa-nytt/20295482

About The Author

0 Comments