Hva mener Forbrukerombudet?

   Hva mener Forbrukerombud Gry Nergård egentlig. I denne saken er hun bekymret for flypassasjerer som ikke blir ivaretatt på en god og forbrukervennlig måte.  Men når det gjelder EU-parlamentet sitt forslag til forbrukervern ved nemndsuttalelser i forbrukertvister, er hun og resten av Forbrukerombudet IKKE opptatt av nøytral og uhildet klagenemnd.  Her må foretakene fortsatt få  lov til å «styre skuta», mens Eu vil at det skal være krav til nøytralitet og uhildet behandlingsmedlemmer.  Hvilken side står Forbrukerombudet på? Er det forbrukers eller foretakenes side?

http://www.dinepenger.no/regler/eu-forslag-vil-svekke-flypassasjerers-rettigheter/20360109

About The Author

0 Comments