Investeringsrådgivere kan forsvinne.

MIFID II (verdipapirhandelloven) blir etter hvert innført i de fleste Europeiske land. Norge kanskje fra 2015. Flere spår at med dette vil investeringsrådgivere forsvinne etter hvert, og vi «småsparere» overlates mere til oss selv.

Kanskje det er bedre slik, for rådgivningen har tidligere blitt kalt «råsalg», og domstolene ser ut til å legge større vekt på avtaleloven, enn de gjør på verdipapirhandelloven. Skal noen lover ha noen effekt, må de etterleves og håndheves. Her er vel den største utfordringen både for tilsynet og domstolene. «vi tror det ikke før vi får se det».

http://www.dinepenger.no/regler/investeringsraadgivere-kan-forsvinne/20295632

About The Author

0 Comments