Jo dårligere rådgivning, til større muligheter har du.

    Slik kan og bør noe av denne artikkelen i DP tolkes.  Høyesterett mente at selve rådgivningen var for dårlig, ihht. gjeldende regelverk.

http://www.dinepenger.no/regler/de-andre-bankenes-produkter-var-verre/20349467

About The Author

0 Comments