Jusinfo.no: rimelighetsvurderingen eller god forrteningsskikk.

Mange av de klagesakene som medlemmer av Investorgruppen fremmer mot Acta, er nettopp det som kan kalles «rimelighetsvurdering» eller vphl. § 10 – 11; «god forretningsskikk».

Kan være greit at vi kan lese litt om dette fra jusinfo.no

http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/908/910

About The Author

0 Comments