Kan Acta tiltales for bedrageri?

I denne artikkelen uttaler advokat J.C.Elden seg mye angående Røeggen-dommen i Høyesterett. Det er med glede vi kan konstatere, at Elden mener at denne dommen i storkammer med 11 dommere i Høyesterett, vil kunne skape presidens også for andre personer i samme situasjon.  Legg også merke til, at Elden tar sterk avstand fra at denne «feilen» i prospektet kun var en liten del av grunnen til at Røeggen fikk medhold.   Legg også merke til, at Elden m/hjelpere etter hvert fokuserte på hva som ble sagt og lovt tidlig i salgsfasen. Dvs. det var ikke selve produktet som ble dømt «ubrukelig», men faktisk DNB sin mangel på balansert og god rådgivning, hvor risikomomentene var underkommunisert.  Det var grunnen til at Røeggen vant!

Advokat Elden antyder at dette kan oppfattes som bedrageri fra DNB. Hva kan vi kalle det Acta har gjort mot oss i Investorgruppen?

http://www.dinepenger.no/regler/elden-hoeyesterett-beskriver-et-bedrageri/20357146

 

About The Author

0 Comments