Kan vi stole på domstolene?

Det er et betimelig spøsmål. Ut fra det vi leser her, og kjenner andre saker, bl.a. Lognvik-saken, har vi all grunn til å være bekymret.

Det virker som at Domstolene også her, legger mye større vekt på hva banker og finansinstitusjoner sier og hevder, mens vi vanlige statsborgere i Norge ikke skal bli hørt, trodd og ha nok tillit i samfunnet til at de «høye herrer og damer» i Domstolene faktisk kan fatte rette avgjørelser.

Dette er svært alvorlig for rettsikkerheten i Norge, og ikke minst den vanlige forbrukers rettsoppfatning. Er politikerene nå snart villig til å se på sammensetningen av domstolene i Norge? …….. det bør de være!

http://www.dn.no/privatokonomi/article2234698.ece

About The Author

0 Comments