Kristelig Folkeparti med Hans Olav Syversen stiller spørsmål til Finansministeren.

Dette viser at Kristelig Folkeparti skjønner at det må gjøres noe med finansmarkedets aktører, og da spesiellt ACTA!

Vi får håpe at de andre folkevalgte også følger opp, og faktisk tar del i dette ansvaret. Det er grunn til stor bekymring dersom våre Stortingspolitikere bare feier denne problematikken under teppet.

Investorgruppen forventer at våre folkevalgte tar våre innspill og historier seriøst, og handler der etter.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53765

About The Author

0 Comments