Kundene fulgte ikke med, finanskrise og MiFID var ikke innført

      Det er nesten som å bruke «blåkopi» fra de fleste andre saker, hvor advokater skal forsvare finansforetakene sine mangelfulle rådgivninger, slik virker også forsvaret til  Fokus bank.

Finanskrisen har ikke noe med rådgivningen å gjøre, og Norsk Lov selv i finansmarkedet gjaldt FØR MiFID ble innført i Norge fra 1.nov.2007.  Krav til finanssiell rådgiver, og hvilke kriterier som skulle legges til grunn for at de faktisk KUNNE gjøre en avtale med en forbruker som ikke er profesjonell investor, var tindrende klar i verdipapirhandelloven.

I tillegg var MiFID innholdet kjent i finanskretser i Norge alle rede i 2003, og det hverken var eller er retningslinjer som er ukjent i finanskretser da mange Europeiske land hadde innført og tatt i bruk MiFID lenge før Norge.

Det er også en kjennsgjerning at det er kun Norge som har en Finansklagenemnd som er eid av finansforetak hvor det brukes 40 mill NOK hvert år, for at klagenemnden skal fatte «uhildede og nøytrale» uttalelser for finansforetakene.

Det er snart Jul og nissetid, men ærlig talt….

http://www.dinepenger.no/regler/kundene-fulgte-daarlig-med/20295591

 

About The Author

0 Comments