Kyniske forhold, kan få sin endelikt.

    Det er ikke uten grunn at Investorgruppens leder bruker så kraftige uttrykk.  Det er mange historier og dokumenter som synliggjør slike uttalelser. De finnes både blant gruppens medlemmer, og  fra personer som ikke inngår i gruppens medlemmer. Det er nå på tide at Økokrim undersøker hva og hvordan dette har foregått. Ikke bare finansforetaket bør granskes, men også praksisen som blir ført i klagesystemet, hvor Finansklagenemnda oppfattes som lite troverdig og rettferdig i sine uttalelser.  Selv skriftlighet blir ikke hensyntatt i nemndas arbeid. Utrolig mange mennesker i dette land, har fått en forverret livskvalitet, fordi foretakene og klagesystemet ikke vil ta til følge helt opplagte brudd på norske lover. La vi håpe for rettssikkerheten sin del, at Finanstilsynets tilsynsrapporter faktisk støtter de synspunkt og historier som vi forbrukere har hevdet hele tiden stemmer med sannheten, og norske domstoler vil ta til etterretning.

http://e24.no/naeringsliv/har-aldri-hatt-med-mer-kyniske-folk-aa-gjoere/22815229

About The Author

0 Comments