Machosyndromet, fra Meglerhuset Mactan.

Det er hyggelig og samtidig interessant at boken: » en bryggesjauers bekjennelser» av Aslak Berge er utsolgt i første opplag, og må trykkes i 2000 nye eksemplar.   Det er svært interessant lesning og ikke minst opplysninger, som gir et godt bilde på hvordan noen i finansbransjen har det.

«Machosyndromet » av Erik Reppen står slett ikke noe tilbake. Dette er fra miljøet i «Meglerhuset Mactan.»

Eirik Reppen var tidligere ansatt hos Finanshuset Acta.   At Acta ved sine advokater sender brev til bokforlaget, gjør det ekstra interessant.

http://www.eirikreppen.no/LinkClick.aspx?fileticket=FQM5gp%2BItQc%3D&tabid=524&mid=1155&language=nb-NO

About The Author

0 Comments