Mann født i 1917, og var 90 år på investeringstidspunktet fikk ikke fullt medhold.

Finansklagenemnda gir 1,3% av de som klager, delvis eller fullt medhold. Hva foretaket som får uttalelsen imot seg gjør, sier statistikken ikke noe om.    Denne mannen som var 90-år på investeringstidspunktet og født i 1917 er med på 1,3 % i statistikken.  Finansklagenemnda gav han 75% medhold, men han selv må ta skylden på 25% fordi han klaget for sent!

- egentlig ønsket han å sette pengene i banken.

- ingen investeringsprofil ble utarbeidet, og investeringen ble gjort etter MIFID ble innført i Norge

Finansklagenemnda med 2 representanter fra Forbrukerrådet avsa denne uttalelsen:

https://publisering.finkn.no/viewStatement.aspx?cs=prod&mode=b&key=&sid=2012-361

About The Author

0 Comments