Marte Kjørven trakk seg fra Finansklagenemnda

   Endelig letter Marte Kjørven litt på sløret. det viser seg at hun trakk seg fra deltagelse i FinKN, fordi hun mener at nemnda ikke gir riktige uttalelser.  Kjørven ble et hederlig unntak fra hun kom inn ved årsskiftet, ved å skape dissens i nemnda. Hun kritiserte også åpent nemnda for sine grunnlag for besluttninger. Hun ønsker FinKN avviklet.

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel512490.ece

 

About The Author

0 Comments