Mere fokus på god forretningsskikk, mener Finanstilsynet.

   Finanstilsynet mener det er viktig med enda bedre fokus på god forretningsskikk.  Dette er omtalt i vphl. § 10 – 11.  En meget viktig paragraf som domstolene bør ta enda mere hensyn til og legge til grunn ved bedømmelser ifht. avtaleloven § 36.

Det er ingen trussel at finansforetakene sier at det blir kunden som må betale ekstrautgiftene dette medfører. Det er ingen problem å ta denne lille kostnaden, dersom det stilles krav til at samtaler skal taes opp på bånd.  Utgiftene for hver og en av oss i Investorgruppen er mye mye større, når vi opplever at foretakene ikke vil innrømme hva de har sagt og lovt i sine samtaler med oss.Her snakker vi om million investeringer, som er solgt til oss på sviktende grunnlag og mangelfull etterlevelser av det Norske lovverk.  Lydopptakene må også utleveres til kunden, dersom kunden ber om dette.

http://www.dn.no/privatokonomi/article2684033.ece

About The Author

0 Comments