NHH professor uttaler seg kritisk

NHH professor Petter Bjerksund tar her et kraftig oppgjør både med finansforetak og ikke minst Finansklagenemnda.  En klagenemnd som professoren mener ikke opptrer etter hensikten,og tar noe hensyn hverken fra Røeggen-dommen, eller hva forbrukere hevder i sine tilsvar.  Nok et eksempel fra fagpersoner som uttaler seg om Finansklagenemnda sin sammensetning og arbeidsmetoder.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/roeeggen-ett-aar-etter/a/10146968/

 

About The Author

0 Comments