Nyheter

Tidl Acta nå Agasti må betale erstatning i Sverige

Agasti må nå punge ut til småinvestorer i Sverige.  Det overrasker ingen ……… http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/05/20/0914/Agasti/nytt-finanskriseforlik-for-agasti

Read More

Struktur til forvirring?

Denne artikkelen er verdt å lese av dok.stip. Marte Kjørven fra UiO.  Hun hadde mye rett i kritikken av Høyesteretts behandling av Lognvik-saken.  Høyesterett kalte sammen til «storkammer» i Røeggen-saken, og den fikk en rettferdig dom hvor...

Read More

Finansklagenemnda durer videre.

Marte Kjørven har rett i sin kritikk av Finansklagenemnda.  At adm dir. Harald Sverdrup forsvarer nemndas arbeid og uttalelser, er en selvfølge. Men saken er at mange hundre mennesker i Norges land, som faktisk...

Read More
, Tingrettsdommer refset Acta

Tingrettsdommer refset Acta

Denne unge og modige kvinnen vant fram mot Acta i Stavanger Tingrett.   Tingrettsdommeren refset  Acta for sitt arbeid.   http://www.dn.no/nyheter/finans/2014/09/15/2119/Jus/dommer-refser-acta                      

Read More

Inngår forlik med Acta-selskap

Denne artikkelen står å lese i DN.  Det er inngått forlik med 24 personer, de fleste medlemmer av Investorgruppen-2011.  Forlikene er som vanlig        taushetsbelagt. http://www.dn.no/nyheter/finans/2014/09/08/0831/agasti-inngr-forlik              

Read More

Gjenstridig flekk. Fortsatt

   Enda en artikkel i Dagens Næringsliv, som setter søkelyset på Finansklagenemnda sitt arbeid og hensynet til nøytralitet.  Forbrukerrådets to representanter sin delaktighet i behandlede saker fra tidligere, blir det også rettmessig stilt spørsmål...

Read More

Marte Kjørven trakk seg fra Finansklagenemnda

   Endelig letter Marte Kjørven litt på sløret. det viser seg at hun trakk seg fra deltagelse i FinKN, fordi hun mener at nemnda ikke gir riktige uttalelser.  Kjørven ble et hederlig unntak fra...

Read More

Kundens behov kom i andre rekke.

    Finanstilsynet feller en knusende dom i sin rapport mot Navigea Securities (tidl Acta).  Ledelsen bør politietterforskes sett i lys av alle de knallharde og gjentagende rapporter fra Finanstilsynet.  Finanstilsynet sier at lovbruddene er...

Read More

Finanstilsynets off. rapport om tilbakekallelse av konsesjon.

Her finner du hele den offentlige rapporten fra Finanstilsynet.  Legg til merke slutten av oppsummeringen fra Finanstilsynet, og det er for tredje gang de sier at her er flere brudd på verdipapirhandelloven som er...

Read More

Finanstilsynet avskilter Navigea Securities

  Finanstilsynet avskilter Navigea Securities.   Foretaket har brutt verdipapirhandelloven om «god forretningsskikk»   http://e24.no/lov-og-rett/agasti-selskap-mister-konsesjon/23236385

Read More