Nyheter

Navigea Securities mister alle konsesjoner

      Da kom endelig svaret.  Navigea Securities har brutt verdipapirhandelloven om god forretningsskikk, og mister alle konsesjoner om økonomisk rådgivning! Dette er ikke første gangen, og nå er det på tide at de som...

Read More

Vant mot Acta – får ingenting.

På Hegnar online kan vi lese denne artikkelen.  Ekteparet fikk faktisk medhold i Finansklagenemnda, men Acta sier de ikke vil etterleve uttalelsen.   Hva blir neste skritt for ekteparet?    Jo domstolene, dersom de har nok...

Read More

Stortingspolitiker Ulf Leirstein med nyttig blogg.

Denne bloggen fra Stortingspolitiker Ulf Leirstein  må dere bare lese.  Endelig kan vi i Investorgruppen 2011 fatte et håp om at noen tar oss alvorlig, og virkelig vil gjøre noe med bl.a. klagesystemet. Heia...

Read More

Stavanger Tingrett nekter felles søksmål.

Stavanger Tingrett har for 2. gang nektet et felles søksmål fra gruppens medlemmer. Det viser seg nok en gang; vi forbrukere har ingen rettssikkerhet i dette landet».  Finanstilsynet har rettet sterk kritikk mot Acta...

Read More

Kunden fortsatt i fokus Agasti?

  Det var da svært rørende å lese hvor opptatt Agasti er av kunders «ve og vel». Etterdønningene av Finanshuset Actas «ve og vel», blir nok vanskelig og kvitte seg med herr. Jørgen Pleym...

Read More

Finansklagenemnda; et høyterskeltilbud.

Disse artikler tilbakeviser politikeres påstand om at Finansklagenemnda er et «lavterskeltilbud».  Finansklagenemnda er tvert imot et «høyterskeltilbud» for å vinne fram med  klagesaker innen finans. http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel497871.ece http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/10/bare-en-liten-del-far-medhold-i-klager-mot-banker http://e24.no/lov-og-rett/bare-en-liten-del-faar-medhold-i-klager-mot-banker/22885965

Read More

VG med Tom Staavi kritiserer klagesystemet

Nok en gang har Tom Staavi kommentar til den særnorske Finansklagenemnden.  Staavi har arbeidet i mange år innen dette feltet, og han har god innsikt og mange historier å vise til.   Denne artikkelen levner...

Read More

NHH professor uttaler seg kritisk

NHH professor Petter Bjerksund tar her et kraftig oppgjør både med finansforetak og ikke minst Finansklagenemnda.  En klagenemnd som professoren mener ikke opptrer etter hensikten,og tar noe hensyn hverken fra Røeggen-dommen, eller hva forbrukere hevder...

Read More

Finanstilsynet varsler…………..

Finanstilsynet varsler nå, at de vurderer å kalle alle konsesjoner tilbake fra Navigea. http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Pressemeldinger/2014/1_kvartal/Finanstilsynet-varsler-at-det-vurderer-tilbakekall-av-Navigea-AS-tillatelser/

Read More

NEI. Dette er ingen seier til forbrukere!

   Her har journalisten fra Dine Penger ikke skjønt poenget.  Det er direkte galt å påstå at dette er en seier til oss forbrukere. Problemet er at vi ikke får medhold i FinKN Bank...

Read More