Nyheter

Sørgebånd er overflødig

Sørgebånd  kan ikke rette opp skaden. Sørgebånd er for de som sørger.  Vi sørger ikke over Acta, men vi sørger for den håpløse situasjonen vi har havnet i, etter å latt oss forlede og...

Read More

Ansvar? Hva er det?

Det hadde vært interessant for oss lesere å få vite hva Alfred Ydstebø legger i å «ta min del av ansvaret». Hvis Ydstebø mener noe med dette, bør han stå offentlig frem og tilby...

Read More

Kyniske forhold, kan få sin endelikt.

    Det er ikke uten grunn at Investorgruppens leder bruker så kraftige uttrykk.  Det er mange historier og dokumenter som synliggjør slike uttalelser. De finnes både blant gruppens medlemmer, og  fra personer som ikke...

Read More

Dagens Næringsliv omtaler også «konsesjonssaken»

   DN har også en artikkel om Finanstilsynet sin rapport, hvor Navigea Securities står i fare for å bli fratatt sine konsesjoner til å drive økonomisk rådgivning. http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2783795.ece

Read More

Finanstilsynet vil tilbakekalle konsesjon.

     Finanstilsynet har meddelt skriftlig til Navigea, at de mest sannsynlig vil tilbakekalle konsesjonen til Navigea Securities. Det gjør ikke tilsynet uten grunn. Dette er det kraftigste virkemiddelet Finanstilsynet har, og det burde tilsi...

Read More

Acta er pr. definisjon død!

      Dette uttales fra lederhold i Navigea Securities.  Finanstilsynet har tydligvis varslet til selskapet, at konsesjonen vil bli krevd innlevert.   Dette har Acta etter hvert erfaring med, og uansett har altså Acta og nå...

Read More

Anker Acta- søksmål inn for lagmannsretten

Stavanger Tingrett kom til en svært overraskende beslutning, da de valgte å forkaste søknaden om fellessøksmål mot Acta. Begrunnelsen er syltynn, og det skaper mye usikkerhet og liten tiltro til rettssystemet når vi leser...

Read More

Forbrukerbeskyttelsen er ikke god nok.

Uansett hva adm.dir. i Finanstilsynet mener, så vet vi som har skoen på, at forbrukervernet ikke er godt nok i Norge. I Sverige blir nå forbrukervernet styrket med 86 nye stillinger, og i England...

Read More

Svært få får medhold i Finansklagenemnda.

Dine Penger ( VG) har i dag denne artikkelen om hvor få som egentlig får medhold i Finansklagenemnda. Det viser seg også, at det er enda mere skjeldent at vanlige forbrukere får medhold.  Dette...

Read More

Rettssikkerheten trues fra flere hold.

Artikkelen i Ukeavisen ilustrerer godt hva vi fra Investorgruppen har påstått i lengre tid. Du skal ha en ganske fet lommebok for å følge opp, og du kan gjerne vinne saken, men kostnadene kan...

Read More