Nyheter

Habilitet i Høyesterett.

Denne artikkelen i BT, er skrevet av Elin Gregusson. Problemstillingen er høyst reell, for de som har fulgt flere rettssaker både i Norsk Høyesterett og lavere rettsinstanser i Norge.  Troverdigheten og nøytralitetet henger i...

Read More

Finansklagenemnda er ikke til å stole på.

  Denne artikkelen står å lese i Dine Penger nr. 1 -2014.  Det er flere enn medlemmene i Investorgruppen som oppfatter FinKN som urettferdig og hvor de faktisk kaster blår i øynene på folk. ...

Read More

Ble dokumenter endret i ettertid.

    Det blir det nye store spørsmålet som DNB må svare for, i saken mot Lognvik i lagmannsretten.  Det er kommet frem flere oppsiktsvekkende dokumenter , som kan tyde på at noen dokumenter har...

Read More

Skjulte ekstragebyr på 400.000

   Lognviksak nr. 2 rulles opp i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar.  Dette  bør alle lese.  Det er helt oppsiktsvekkende hvilke tilstander som her kommer frem i retten.  Det hevdes at dokumenter er skrevet i...

Read More

Nok en inhabil dommer.

      Nok en gang er det avslørt en inhabil dommer. Denne gang i Lagmannsretten.  Sist denne problemstillingen dukket opp, var i Høyesterett i Lognvik-saken.  Vi husker Lognvik-saken som satte Røeggen-saken på vent i Høyesterett.Og...

Read More

Finanstilsynet vil ha mere lydopptak

  God rådgivningsskikk har vært, og kanskje er et problem for finansforetakene å etterleve.  De har en plikt å følge de lover og retningslinjer som gjelder i samfunnet.  Vi hilser lydopptak av salgssamtaler velkommen,...

Read More

Finansforbundet vil ikke ha lydopptak

Nei selvfølgelig vil de ikke det.  De snakker om personvernet, bl.a. til de ansatte. Hva med oss kundene da? At det blir krav til enda mere lydopptak av salgs/rådssamtaler hilser vi velkommen, for å...

Read More

Rødt kort til styremedlem i Navigea Securities

  Her er mye krutt fra Finanstilsynet mot Navigea Securities (tidl. Finanshuset Acta).  Det er tydelig   at tilsynet nå følger nøye med på hva selskapets styre driver med, og som vi ser så deler...

Read More

Toppsjefen i Agasti Holding fratrer sin stilling.

  Toppsjef og en av grunnleggerne av Acta, nå Agasti Holding, går av som toppleder i firmaet. Han selv avdramatiserer det hele, men noe er på gang da vi leser i andre artikler at...

Read More

Styreleder og styremedlem trekker seg fra Agasti

  Styreleder og et styremedlem trekker seg fra styret i Agasti Holding. Det er uenighet i styret, som skal være årsaken til dette.  Det er få dager siden at også grunnlegger Alfred Ydstebø trekker...

Read More