Nyheter

Acta saksøkes for 52 mill NOK.

   Endelig har vi fått nok oversikt og tatt runden i klagesystemet slik at vi er klar for å prøve sakene i domstolene.  Det er nedlagt et betydeklig arbeid fra advokat Stein Hegdal m/fl....

Read More

Acta-grunnlegger fikk ikke medhold i Høyesterett.

En av Actas grunnleggere i Norge, Fred A.  Ingebrigsten fikk sin anke avvist fra Høyesterett.  Ingebrigsten ble av Tingretten funnet skyldig i en an Norgeshistoriens største innsidehandel og markedsmanipulasjon.  Ingebrigsten anket denne kjennelsen, men...

Read More

Advokat refser Finansklagenemnda.

       Kan vi endelig håpe at noen skjønner og forstår hvor frustrerende det er for vanlige mennesker, å forsøke og bruke den offentlige klagenemnden, som ikke koster noe å bruke.  Hva hjelper det oss, at...

Read More

VG sin lederartikkel om Finansklagenemnda.

Lederartikkelen i VG som du finner link til under denne teksten, treffer blink på selve problemstillingen.   Hvordan kan og tør Finansklagenemnda sine representanter opptre på en så respektløs måte, når vi endelig fikk en...

Read More

Storbank i Amerika får bot på 78 mrd NOK.

Amerikas største bank, J P Morgan har nettopp fått og godtatt landets høyeste bot noen sinne, nemlig på 78 mrd NOK.  Dette forteller hvor alvorlig det Amerikanske Finansdepartement ser på de lovbrudd denne banken...

Read More

Finansklagenemnda tar ikke hensyn til verdipapirhandelloven.

Ut fra de uttalelser som adm.dir Harald Sverdrup kommer med her, så stiller vi spørsmål om Finansklagenemnda ikke overhode tar hensyn til verdipapirhandelloven § 10 – 11 «god forretningsskikk».  Verdipapirhandelloven som også inkluderer MiFID...

Read More

Finansklagenemnda endrer ikke holdning.

Finansklagenemnda endrer ikke holdning, selv etter Høyesterettsdom i Røeggen-saken.  Dette er ikke overraskende for oss som følger uttalelsene til FinKN med stor interesse.  Vi har sagt det før, og gjentar gjerne: vi som forbrukere...

Read More

Finansrådgiver mistet sin autorisasjon. Den første siden finanskrisen.

Endelig har de pålagte kontrollinstanser begynt å ta innover seg at noen rådgivere ikke følger lover og regler. I denne saken er det rådgiveren som får gjennomgå, men ingen skal påstå at finansforetakene er...

Read More

Acta har drevet med systematisk brudd på verdipapirhandelloven (2012)

Dette er hva Finanstilsynet skriver om Acta Asset Managment sine systematiske brudd på verdipapirhandelloven og god forretningsskikk. (vphl. § 10 – 11).  Hvis en leser hele rapporten, så står det også at det «virker...

Read More

Acta Asset Managment as får ikke igjen konsesjonen.

   Acta Asset Managment ble fratatt sin konsesjon til å drive markedsføring og salg av spareprodukter tidlig i 2013. Denne beslutningen ble tatt, etter at Finanstilsynet hadde stedlig tilsyn i 2012, og dette viste...

Read More