Odeltingsproporsjon nr. 41 (1998 – 1999) SKRIFLIGHETSKRAV.

Som nevnt tidligere, er de aller fleste av medlemmene i Investorgruppen svært kritisk til den rådgivningen, eller rettere sagt mangel på rådgivning, som hver og en av oss er blitt utsatt for. Vi vet hva rådgiverne hos Acta lovet. Vi vet hva som ble sagt og hevdet fra de svært aktive selgerne fra Acta. For det var selgere de var.

Vi har nevnt at dette med prospekt, eller brosjyre, SKAL fremleggs FØR vi signerer avtalen. Dette står omtalt i verdipapirhandelloven § 7 – 19.

For å underbygge og forklare hvorfor denne loven er opprettet og hvorfor den har den ordlyden den har, så bør eller kan vi  studere Odeltingsproporsjonen, som omtaler nettopp denne lovgivningen.

Odeltingsproporsjon nr. 41 (1998 – 1999) kan vi studere ved å gå inn på denne linken.

Hvis en da spesielt går inn på punkt. 7.3, så kommer det klart frem at prospektet SKAL forelegges kunde, FØR avtalen blir undertegnet.   Dette er en viktig del av vår rettssikkerhet, og studere lover og regler før en kaster seg ut i klagesystemet eller domstolene kan ofte være svært lurt.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/19981999/otprp-nr-41-1998-99-/7.html?id=159751

About The Author

0 Comments