Økokrim gir millionbot til Statoil.

   Her reagerer Økokrim med millionbot, for Statoil har brutt verdipapirhandelloven.   Hvorfor vil ikke Økokrim etterforske og bøtlegge Acta, som iflg. tilsynsrapporter også har brutt verdipapirhandelloven, og det på flere punkter.

Økokrim har sagt de ikke vil etterforske Acta på dette punkt?   Hvorfor?  Hva er forskjellen? Skal ikke loven være lik for alle?

Tilsynsrapport i 2005 med sterk kritikk til Acta.   Ingen konsekvenser for foretaket.

Tilsynsrapport i 2009, med knallhard kritikk og finanstilsynet avdekker brudd på verdipapirhandelloven. Ingen konsekvenser for foretaket.

Tilsynsrapport i 2011, med inndragning av konsesjon i 2012 for Acta Asset Managment as. (dette er anket til Findep. av Acta)

http://e24.no/boers-og-finans/oekokrim-boetelegger-statoil/20260428

About The Author

0 Comments