Om oss

Investorgruppen 2011 er stiftet som en ideell organisasjon i Brønnøysund registrene. Org.nr. 997 498 194 Sektor 770: ideelle organisasjoner Stiftet 21. oktober 2011.

Bakgrunnen for gruppen, er den frustrasjon og hjelpeløshet vi alle føler, etter å ha investert hos Acta. Acta-gruppen og ABG Sundal ASA har de siste ti årene etablert en rekke selskaper der private aktører blir invitert til å tegne aksjer.
Investorgruppen har jobbet jevnt og trutt siden våren 2011.

Vi har leid inn et stort og velrenomert advokatfirma med hovedsete i Oslo, som heter Steenstrup Stordrange DA. De har utarbeidet en grundig rapport, som gjør at vi i styret mener det er verdt å satse videre, for å se om vi kan få tilbake investerte midler helt eller delvis.

Følgende investeringsselskap er representert i gruppen:

  • Global Eiendom Utbetaling 2007 as
  • Boligutleie Holding 3 as
  • Næringsbygg Holding 3 as
  • Global Infrastruktur 1 as
  • Boligutleie Holding 4 as
  • Global Skipsholding 1 as
  • Global Eiendom Vekst 2007 as
  • Global Private Equity 1 as
  • Global Private Equity 2 as
  • Global Skipsholding 2 as

Investorgruppen vil arbeide aktivt i samarbeid med Steenstrup Stordrange, og andre nødvendige parter, til det beste for medlemmene i gruppen. Investorgruppen 2011 har også laget sine egne regler og paragrafer, som også viser gruppens overordnede mål, og de retningslinjer som skal følges. Styret vil nevne, at det er opp til hver enkelt å bestemme om de ønsker å være med, og ved å innbetale gruppens medlemsskap, er de vilkår og retningslinjer som her følger vedlagt en bekreftelse på at nevnte retningslinjer er lest og akseptert.

Beløpet som betales inn, vil gå uavkortet til å fremme medlemmenes interesser.

Medlemskontingenten er: kr. 20.000,-

Et medlem kan ikke kreve noe av det investerte beløp tilbakebetalt, med mindre Investorgruppen 2011 innstiller sitt arbeid eller besluttes oppløst, og da kun med fradrag for påløpte kostnader.

Investorgruppen 2011 er i ferd med å lage ferdig en egen nettside, hvor det fortløpende vil bli lagt ut nødvendig informasjon. Informasjon som ønskes mindre offentlig innsyn, vil bli gjort kjent med egen innloggingskode.

Alle medlemmer forplikter seg til å følge gruppens ønske om å vise forsiktighet med informasjon til utenforstående som ikke ønsker medlemskap, og vi minner også om at noe av de viktigste dokument stiller krav til taushetsplikt overfor tredjeperson. Hvert enkelt medlem har eget ansvar med å følge opp at gjeldende lover og retningslinjer for gruppen blir overholdt.

0 Comments