Problemet er å få medhold i Finansklagenemnda.

Dette er ingen overraskende uttalelse fra finansminister Sigbjørn Johnsen.  Dette har lagt i kortene i 2 år, og det er høyst bemerkelsesverdig at finansministeren enda ikke skjønner at største problemet er å få medhold i klagene som sendes til finansforetakenes egne klageorgan.  Mindre enn 1,3% av de klager som blir behandlet i FinKN Bank, får medhold.

Da har denne «lettelsen» med å få klaget til foretakene, ingen verdi.  Vi vet at finansforetakene lønner de ansatte som jobber i FinKN, og de lønner de som skal uttale seg i disse klagesakene. Hvem tror da at det fattes uhildede og nøytrale vedtak?

EU-landene krever  «nøytralitet i nemndene, og uavhengighet blant nemndsmedlemmer».

http://www.dinepenger.no/regler/gjoer-det-lettere-aa-klage-paa-banken/21362868

About The Author

0 Comments