Referat fra stortinget 13.juni 2012.

Kristelig Folkeparti får ros fra alle partier på stortinget, for sitt engasjement og meget positive iniativ med å sette finansnæringen og Finansklagenemnda sitt arbeid på dagsorden. Det hersker ingen tvil blant politikerene at mye «urent trav» og regelbrudd er fortsatt i dette markedet.Regelbruddene fortsatte også etter MIFID ble innført 1.nov.2007.

At de nå nok en gang vil sette forbruker i fokus høres bra ut.   Men dette er ikke noe nytt.   Det nye er at vi som forbrukere og medlemmer i Investorgruppen 2011 IKKE skal gi de folkevalgte noen hvileskjær.

Vi registrerer at Finansministeren spiller ballen til Justisdepartementet, og den pasningen skal vi hjelpe og skjerme inn i målet.

Stortingspolitiker Tybring Gjedde uttaler i stortingssalen, at vi som forbruker er dum, som signerer slike avtaler. Da er det med en viss humor, at vi registrerer at FLERE stortingspolitikere må inn og lese seg opp på hva «warrents» egentlig betyr, for å skjønne hva dette  er.   Vi forbrukere som heller ikke vet hva dette er, og heller IKKE blir fortalt at dette er «warrents», og den informasjon som blir gitt er mangelfull ihht. Norsk Lov, kan en spørre om vi er så dum, så lenge finansforetak bryter Norsk Lov, og det har Acta gjort siden 2005!

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120613/

 

About The Author

0 Comments