Rødt kort til styremedlem i Navigea Securities

  Her er mye krutt fra Finanstilsynet mot Navigea Securities (tidl. Finanshuset Acta).  Det er tydelig   at tilsynet nå følger nøye med på hva selskapets styre driver med, og som vi ser så deler de ut «rødt kort» også!

I slutten av artikkelen så er det en feil.  Det var Acta Kapitalforvaltning as som «frivillig» leverte inn konsesjonen i desember 2012, etter kraftig tilsynsrapport fra 2009.   I 2012 var det tilsyn hos Acta Asset Managment as, som bl.a. kritiserte svært kraftig «portefølgekontoen» til AAM.  Dette resulterte i, at Finanstilsynet kalte tilbake konsesjonen til AAM 12.april 2013. AAM anket denne avgjørelsen, men  anken ble avvist sommeren 2013.

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2736909.ece

 

About The Author

0 Comments