Røeggen vant enstemmig i Høyesterett.

      Høyesterett med storkammer, dømte enstemmig til fordel småsparer Ivar Petter Røeggen. DNB gikk på et knusende nederlag i Norges høyeste rettsinstans.   Dette var en god og modig dom,  og ikke minst var den rettferdig.

http://www.dinepenger.no/spare/roeeggen-jeg-er-veldig-fornoeyd/20349424

About The Author

0 Comments