Skjulte ekstragebyr på 400.000

   Lognviksak nr. 2 rulles opp i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar.  Dette  bør alle lese.  Det er helt oppsiktsvekkende hvilke tilstander som her kommer frem i retten.  Det hevdes at dokumenter er skrevet i ettertid, at foretaket har unnlatt å informere om svært viktige moment for kunden.  Kan vi trekke noen paralleller til våre egne historier mot Acta?

http://www.dinepenger.no/regler/dnb-medvirket-til-at-agentene-fikk-honorar-bak-kundenes-rygg/22700152

About The Author

0 Comments