Stavanger Tingrett nekter felles søksmål.

Stavanger Tingrett har for 2. gang nektet et felles søksmål fra gruppens medlemmer. Det viser seg nok en gang; vi forbrukere har ingen rettssikkerhet i dette landet».  Finanstilsynet har rettet sterk kritikk mot Acta siden 2005, på måten de bryter med de retningslinjer og lover som finst i markedet. Kraftig kritikk i 2009 og 2012 ser ikke ut til å hjelpe. Vi venter også på en endelig rapport fra tilsynet, som har varslet mulig tilbakekalling av alle konsesjoner hos Navigea Securities som Acta nå heter.

Når ikke domstolene en gang kan ta dette seriøst o på alvor, da sliter den menig mann og kvinne.  Nå må hver og en gå til sak.  Et lite lyspunkt i dette, er det som nå skjer i Finansklagenemnda Bank.  Etter at de har utvidet antall medlemmer i nemnda, har det vært dissens om de fleste saker som er til behandling vedr. Acta.  En kan også lese mindretallets direkte kritikk til flertallet, som de ikke mener hensyntar hverken Røeggen-dommen, Finanstilsynet sine rapporter, og ei heller St. meld 15 av 2007 – 2009.

Bare les og studer spesiellt uttalelsene på slutten av nemndas uttalelser. Selv om kunden får delvis medhold, så legges dette i statistikken som «medhold til forbruker» hos Finansklagenemnda.  Snakk om å pynte på statistikker.

https://publisering.finkn.no/viewStatement.aspx?cs=prod&mode=b&key=&sid=2014-210

https://publisering.finkn.no/viewStatement.aspx?cs=prod&mode=b&key=&sid=2014-209

 

About The Author

0 Comments