Storbank i Amerika får bot på 78 mrd NOK.

Amerikas største bank, J P Morgan har nettopp fått og godtatt landets høyeste bot noen sinne, nemlig på 78 mrd NOK.  Dette forteller hvor alvorlig det Amerikanske Finansdepartement ser på de lovbrudd denne banken og dets ansatte  har gjort i finansmarkedet.

Amerikanske myndigheter uttaler også, at selv denne boten ikke fritar bankens ansatte om anmeldelse av kriminelle handlinger!

Skal snart politikere i Norge skjønne, at vi vanlige forbrukere er blitt utnyttet og rundlurt på det groveste av flere finansforetak? Skal våre politikere snart skjønne, at det Norske klagesystemet med FinKN i spissen, ikke oppfattes som uhildet og nøytralt i våre klagesaker?

http://e24.no/boers-og-finans/jp-morgan-maa-betale-78-milliarder-i-bot/22637649

About The Author

0 Comments