Stortingets finanskomite uttaler seg.

Denne artikkelen viser de forskjellige partiers ståsted, når det gjelder forståelse, tolkning og ansvarsfølelse når det gjelder vanlige forbrukers håpløshet når vi ber om likhet for loven, forståelse for at vi har havnet i en situasjon som er oppstått etter at finansforetak bryter norsk lov, for å kunne selge sine produkter til kunder som har sterk tro på TILLIT i samfunnet. Tillit til at våre folkevalgte passer på, slik at de som bryter norsk lov blir straffet.

Finanstilsynet har helt siden 2005 påpekt mangler i forretningsdriften til Acta, i forhold til gjeldende lover og retningslinjer.

Så har vi en Finansklagenemnd som har ingen tillit i gruppen vår. Vi føler faktisk at Finansklagenemnda «spiller på lag» med finansforetakene.    Les selv……

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-312/

About The Author

0 Comments