Tannløst av Kredittilsynet i 2008?

Det er overskriften på denne artikkelen.  Uansett blir det her påstått at finansforetakene bryter Norsk lov, uten at Kredittilsynet griper inn. Som vi ser, så var det flere av de «små» foretakene som mistet konsesjonen. Hvorfor ble Acta skånet når de fikk kritikk både i 2005 og 2008?

http://larshaakon.blogspot.no/2008/12/tannlst-av-kredittilsynet.html

About The Author

0 Comments