Tillegges verdipapirhandelloven større vekt i Røeggen-saken.

   Det blir det store spenningsmomentet når Røeggen-saken skal behandles på nytt i Høyesterett 7. – 12. februar 2013.

http://www.dinepenger.no/spare/roeeggensaken-kommer-i-hoeyesterett-i-februar/20305404

About The Author

0 Comments